Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Materialservice informerar: Nytt arbetssätt för reklamationshantering av tekniskt godkänt material

Trafikverket har infört ett nytt arbetssätt för hur reklamationer av tekniskt godkänt material (TGM) ska hanteras. Syftet är att skapa en effektiv och ändamålsenlig hantering av uppkomna reklamationer för Trafikverkets materialbeställare.

Reklamationer som berör försörjning av tekniskt godkänt material styrs av de gällande bestämmelserna i ABM 07.

Entreprenör ansvarar för att:

  • Reklamera förbeställt-/anvisat material till Materialservice.
  • Reklamera tillhandahållet material till entreprenadprojektledning.
  • Reklamera reklamationsärende som innefattar merkostnadsanspråk* till entreprenadprojektledning.

Entreprenadprojektledning (Trafikverket) ansvarar för att:

  • Anmäla reklamation av tillhandahållet material till Materialservice.
  • Anmäla reklamation som innefattar merkostnadsanspråk* till Materialservice (anvisat- och tillhandahållet material).

* Med merkostnad menas en kostnad som kan hänföras till en reklamation av tekniskt godkänt material till exempel stillaståendekostnader (maskinhyra, personalkostnad).

Reklamationsanmälan ska genomföras via vårt formulär för reklamationsanmälan och skickas till ma.kundservice@trafikverket.se.

För mer information om reklamationshantering:

TDOK 2017:0035 Handledning för reklamationshantering av tekniskt godkänt material

Reklamationer

Har ni frågor, så är ni välkomna att kontakta vår kundservice, se under Kontakta oss. 

Med vänlig hälsning

Trafikverket Inköp och Logistik
Materialservice