Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund och syfte med Maximo

Införandet av Maximo underhållsystem var en möjlighet för en effektiv anläggningsförvaltning, och det skulle även kunna införas för hela den nationella underhållsverksamheten.

I samband med att vägtunnelprojektet Södra länken i Stockholm färdigställdes i början av 2000-talet, beslutade dåvarande Vägverket att man måste kunna säkerställa att anläggningskännedomen och underhållsnivån kan bibehållas även i framtiden för den mycket stora anläggningsinvesteringen.

Beställaren Vägverket ville som ansvarig anläggningsägare kunna fortsätta förvalta och underhålla anläggningen på bästa sätt, för att uppfylla anläggningens underhållskrav. En mycket stor mängd ny teknisk utrustning hade installerats, och den skulle vid tekniska störningar kunna ge negativ påverkan på säkerheten, framkomligheten och miljön om den inte förvaltades på rätt sätt.

Underhållssystemet Maximo upphandlades därför under år 2000 och driftsattes sedan i dåvarande region Stockholms verksamhet för just detta ändamål under år 2003.

Efter driftsättningen fortsatte dåvarande Vägverket tillsammans med leverantören att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra systemet utifrån de verksamhetskrav som då fanns.

Exempelvis har interna arbetsprocesser utvecklats för att kunna nyttja och driftsätta Maximos Workflowhantering, ny kontraktshanteringsapplikation finns, nya rapporter har utvecklats med mera.

Arbetet fortsätter nu med att få in mer underhållsverksamhet och anläggningar från hela landet i systemet.

Huvudsyftet med införandet av Maximo underhållsystem inom (i dag) Trafikverkets underhållsverksamhet är att vi ska ha kontroll över våra anläggningar, kunna styra och låta genomföra en effektiv planering och utförande samt kunna följa upp de utförda underhållsarbetena – i form av avhjälpande underhåll (AU), förebyggande underhåll (FU) respektive reinvesterings- och ombyggnadsarbeten (OB) – som bedrivs dagligdags ute på våra anläggningar.