Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Användning av Plk-webb

Vad används Plk-webb till? Vi frågade ett antal användare.

Thomas Pihl

Thomas, presskommunikatör

– Jag använder Plk-webb när journalister efterfrågar information, till exempel en lista med "alla plankorsningar i Avesta kommun" eller liknande. Då går jag in och tar fram en sådan lista och exporterar till Excel och tar bort onödiga kolumner och mailar reportern. Journalisterna blir tacksamma för att vi kan ge dem materialet så snabbt och enkelt som möjligt. 

Fredrik, trafikingenjör

Fredrik, trafikingenjör

– Jag har utrett åtgärder i plankorsningar där tunga fordon riskerade att fastna: ändra vägprofil, enbart varningsmärken eller ingen åtgärd. Sällan gjorde jag platsbesök eftersom Plk-webb hade de data jag behövde, till exempel vägprofilen, framkomlighetsklassen, fotografier, kartan och så vidare. För att veta vilka plankorsningar jag skulle arbeta med skapade beställaren utredningsaktiviteter och sedan åtgärdsaktiviteter som jag sedan klarmarkerade när de var färdiga. Vid "ingen åtgärd" skapade jag en notering, till exempel att vägen inte kunde trafikeras med tunga fordon. Alla användare av PLK-webb kan nu se vad som är utrett respektive åtgärdat.

Elin, underhållingenjör signal

Elin, underhållsingenjör signal

– Jag använder Plk-webb vid skrivning av AKJ (anläggningsspecifika krav för järnväg) och kollar om plankorsningarna på den aktuella sträckan blir berörda av aktuell förändring. Vid framtagandet av reinvesteringsbehov kan jag se vilka bomdriv som används. 

Gustav, verksjurist

Gustav, verksjurist

– Jag har använt Plk-webb i samband med skadereglering efter kollision. Det har varit mycket värdefullt att få uppgifter om sikt- och höjdförhållanden med mera. Ibland med bilder vilket varit extra bra. Uppgifterna kan ha stor betydelse för en bedömning av vem som är vållande till en kollision. 

Diana Pallant

Diana, regional planerare

– Jag planerar järnvägsåtgärder, inklusive plankorsningsåtgärder. Jag står som beställare i Plk-webb och lägger därför upp arbetsobjekt för både "mina" åtgärder och andra projekt (till exempel Trelleborgsbanan, Emmaboda–Karlskrona) som kontaktar mig. I min planeringsroll använder jag Plk-webb för att identifiera farliga korsningar och kunna titta på specifika plankorsningar, till exempel efter en olycka. Fotona och kartan är särskilt viktiga i detta sammanhang. Jag har också fått frågor från media om plankorsningsläge. 

Erik, utredare trafiksäkerhet

Erik, utredare trafiksäkerhet

– I samband med planeringsunderlag för att förebygga plankorsningsolyckor (inklusive personpåkörningar) har jag använt Plk-webb för att kolla vilken typ av vägskyddsanordning det finns på en viss plats när uppgiften har saknats i Synergi. Ibland har jag haft nytta av kartapplikationen för att lokalisera en viss plats.

Anders, projektledare

Anders, projektledare

– Jag använder Plk-webb för att som planerare hålla ihop utförandet av de 5 102 aktiviteter som uppsättning av kör-igenom-bommen-skyltar på cirka 1 250 plankorsningar och uppklistring av informationsdekaler på kryssmärken i cirka 3 900 plankorsningar innebär. Totalt är det ett 10-tal personer från de fem underhållsområdena inom Trafikverket som är inblandade i koordinering och avrapportering av utförandet av respektive arbeten. Utdrag (excelfil) från PLK-webb över alla plankorsningar med kryssmärken och deras positionsangivelser har sänts till leverantören av informationsdekalerna som måste vara unika för varje plankorsning. Från denna avropar underhållsområdena dekaler för aktuell bandel.