Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny planskildhet och ersättningsväg

Beskrivning och instruktion för aktiviteterna ny planskildhet och ersättningsväg i Plk-webb.

Att bygga en planskild korsning kan vara aktuellt när andra, intilliggande plankorsningar ska slopas. För att nå den nya plankorsningen behövs det också en ersättningsväg.

Syftet med aktivitetstyperna

Aktiviteterna ny planskildhet och ersättningsväg ändrar inte några data, utan syftet är att dokumentera planer för ett plankorsningsprojekt. Det är många både inom och utanför Trafikverket som har intresse av att kunna se vilka planer som finns för en viss plankorsning. När ett projekt behöver avbrytas och senare återupptas är det lättare för ny personal att se vad som redan är gjort.

Samla i arbetsobjekt

Det är lämpligt att skapa ett nytt arbetsobjekt (se länk nedan) för de plankorsningar som berörs av ombyggnaderna. Arbetsobjektet kan exempelvis kallas "Ökad trafik X-banan". I arbetsobjektet samlar planeraren (projektledaren) alla aktiviteter som hör till projektet. Det är troligt att arbetsobjektet kommer att vara öppet i flera år, det vill säga tills hela projektet är genomfört.

Lägga till aktiviteter

Planeraren går in under "Övriga platser" som finns under rubriken "Lägga till aktivitet" i fliken "Arbetsobjekt" och lägger upp två aktiviteter: en av typen planskild korsning och en av typen ersättningsväg.

Skrämdump från Trafikverkets Plk-webb. Sidan hanbdlar om arbetsobjekt och vilka fält som ska fyllas i.
 

Lägg till efterfrågade data för planskildheten. Km och +m samt koordinater bör anges så noga som möjligt. Då går platsen att visa på en karta.

Ersättningsväg

Aktiviteten av typen ersättningsväg bör förses med uppgift om kommun och bandel, och om det finns flera aktiviteter av typen ersättningsväg i samma arbetsobjekt bör ungefärliga koordinater anges.

Klarmarkera

När utföraren och planeraren har klarmarkerat aktiviteten får den status godkänd.