Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inventera en plankorsning

Beskrivning av hur du går tillväga när en plankorsning ska inventeras och vem som ska utföra inventeringen.

Att inventera en plankorsning innebär att uppdatera dess data. En plankorsning ska inventeras med någon av aktivitetstyperna ”Inventering - Fullständig” eller ”Inventering - Ej profil” när

  • den saknar data
  • den har felaktiga data
  • den har blivit ombyggd
  • den är nybyggd.

Välj " Inventering - Fullständig " i första hand. Vid enbart gång- cykel- och mopedtrafik räcker det med "Inventering – Ej profil".

En plankorsning ska inventeras med aktivitetstypen ”Inventering - Teknik” inför

  • ombyggnad av plankorsning, från reläteknik till digital teknik

Inventering ska utföras av ett företag som har ramavtal med Trafikverket. Se länk Ramavtal för inventering under Länkar.

Skapa en inventeringsaktivitet

Planeraren skapar inventeringsaktiviteter för de plankorsningar som ska inventeras. En aktivitet för varje plankorsning.

Välj huvudfliken "Arbetsobjekt".
Här kan du filtrera arbetsobjekten på egenskaper för att hitta det arbetsobjekt du söker.

Bild för hur du filtrerar objekten

Välj sökparameter och det värde du vill söka på. Sedan klickar du på ”sök”. Klicka sedan på arbetsobjektets namn.

Bild för hur du söker med parametrar

I arbetsobjektet finns en rubrik som heter "Lägg till aktiviteter".

 

Skriv in ID-nummer, bandel eller kommun (vid den röda pilen) och klicka på "Sök" för att få fram den aktuella plankorsningen.

Bild för hur du lägger till aktiviteter

Nu får du upp en lista av plankorsningar enligt din sökning.
Rödmarkerade plankorsningar har redan aktiviteter i arbetsobjektet.

Markera en eller flera plankorsningar. Välj "Inventering – Fullständig", "Inventering – Ej profil" eller "Inventering - Teknik". Välj utförare (kan även väljas senare) och ange planerat genomförandedatum (dock inte obligatoriskt)

ny aktivitet_750x563.jpg

Den nya aktiviteten läggs nu till i listan av aktiviteter.

Att utföra en inventering

Planeraren utser utförare (företag som har ramavtal med Trafikverket) för varje aktivitet.
Utföraren övertar uppdraget genom att acceptera aktiviteten.

Utföraren utför inventeringen på plats och uppdaterar data i aktiviteten. För detaljerad beskrivning av inventering, se under Dokument nedan. Aktiviteten ska klarmarkeras av utförare och planerare för att den ska bli godkänd. När utförare och planerare har klarmarkerat aktiviteten kommer data i BIS och andra anslutna system att uppdateras.