Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skapa, hantera och visa noteringar

Detta avsnitt beskriver hur man visar, skapar och redigerar noteringar i Plk-webb. Du behöver behörighet för att skapa och redigera noteringar.

Var sparsam med noteringar eftersom de är resurskrävande att hantera.

Plankorsningar, arbetsobjekt och aktiviteter kan ha noteringar. Handledningen beskriver enbart noteringar för plankorsningar, men principen för arbetsobjekt och aktiviteter är densamma.

Skapa notering för en eller flera plankorsningar

Sök plankorsningar med sökfiltret.

Markera de plankorsningar som ska ha noteringen.

Varning! Du kan inte ångra en notering som du gjort för flera plankorsningar/arbetsobjekt/aktiviteteter. De måste redigeras eller tas bort en i taget.

Bild för plankorsningar - skapa notering

Välj kategori och skriv in texten. Klicka på "OK".

Notering plankorsning, pop-up-fönster för "okej" 

Hantera notering

Sök plankorsningar med sökfiltret.

Markera de plankorsningar som du ska hantera. Klicka på "Hantera notering".

Notering plankorsning, hantera notering

Välj något av alternativen ”Ska ej behandlas” eller ”Behandlad” för en notering i taget.

Komplettera noteringstexten  om det behövs.

Notering plankorsning, spara

Visa notering

Sök plankorsningar med sökfiltret. Klicka på plankorsningens ID-nummer. Klicka på underfliken noteringar.

Välj underfliken ”Noteringar” för att visa noteringarna.

Den som har behörighet kan klicka på ”Redigera” och hantera noteringarna.

Klicka på "Spara" eller "Avbryt" när du är klar.

Notering plankorsning, spara