Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exportera data för en plankorsning

Beskrivning av hur du exporterar data från Plk-webb om en plankorsning.

Du kan exportera data för en plankorsning till Excel, till Google Earth och till GPS. Alla sökta plankorsningar kommer att exporteras.

Exportera till Excel

Klicka på länken "Exportera till Excel".

Skärmklipp Exportera till excel.

Välj vilka fält du vill ha med.

Skärmklipp för val av fält.

Alla händelser för en viss plankorsning kommer att visas i en och samma cell. Om du istället vill att varje händelse ska få en egen rad markerar du ”Separera händelser radvis”. Samma plankorsning kommer då att visas på flera rader, lika många som antalet händelser. En plankorsning utan händelser visas på en rad.

Skärmklipp för Separata händelser radvis.

När du gjort dina val klickar du på "Exportera".

Skärmklip av Exportera.

Välj om du vill öppna eller spara filen.

Skärmklipp av Öppna och Spara-knappar.

Exportera till Google Earth

För att kunna exportera till Google Earth måste du ha det installerat på din dator.

Du beställer Google Earth i BerIT. Du hittar den under "Kartprogram".

Gå in på PLK-webb och sök upp den eller de plankorsningar du är intresserad av. Klicka sedan på "Exportera till Google Earth"

Exportera till google earth

Välj vilka data du vill ta med och klicka på "Exportera till Google Earth".

Exportera till google earth, klicka på exportera

 Välj att öppna filen.

Exportera till google earth - öppna filen

Nu startar Google Earth och programmet söker upp den aktuella plankorsningen och visar den som en nål i kartan med tillhörande information.

Alla plankorsningar som finns i listan kommer med som varsin nål.

Exportera till google earth, visas på kartan

Exportera till GPS

Klicka på "Exportera till GPS".

Skärmklipp för Exportera till GPS

I popup-rutan: Klicka på "Exportera till GPS".

Skärmklipp av popup-ruta för Exportera till GPS

GPS-koordinater exporteras nu till en Excelfil.
Välj var du vill spara den.

 Exportera till GPS - här sparar du