Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår och kontaktledningsmätningar

Den periodiska mätningen gäller spårläge, rälsprofil, räfflor och vågor, ballastprofil samt videofilmning av spår och omgivning.

Under 2008 gjordes en offentlig upphandling av den periodiska mätning som utförs i Trafikverkets (tidigare Banverkets) anläggningar och ett avtal slöts med Infranord på 5 år plus en option på 4 år. Avtalet började gälla den 1 juli 2009.

I det nya avtalet är kraven på mätkvalitet väsentligt högre än enligt tidigare avtal. Det omfattar mätning av cirka 61 000 km/år. Detta kommer att utföras med hjälp av tre mätdressiner samt en höghastighetsmätvagn som planeras vara utrustad och klar för mätning sommaren 2010. Under en övergångsperiod kommer STRIX-vagnen att mäta det som höghastighetsmätvagnen kommer att mäta.

Mätningarna enligt det nya avtalet påbörjades i juli 2009, men uppgraderingen av mätsystem har försenats och detta påverkar omfattningen av mätparametrarna ballastprofil och kontaktledning. Mätningarna av dessa påbörjades vecka 50 2009.

Spår

Omfattningen av mätningen är reglerad i BVF 807.2 och varierar  mellan 1 och 6 gånger per år beroende på besiktningsklass. Följande parametrar kommer att mätas (omfattning beror av besiktningsklass):

  • Spårläge, 1-6 gånger per år
  • Rälsprofil, upp till 2 gånger per år
  • Räfflor och vågor, upp till 1 gång per år
  • Videofilmning av spår och omgivning 1-2 gånger per år
  • Ballastprofil, ¼-1 gång per år

Kontaktledning

Kontaktledningen kommer att mätas med nya mätvagnar. På spår med högsta besiktningsklassen kommer det att göras tre mätningar per år av kontakttrådens statiska läge och kontakttrådens tjocklek. De dynamiska mätningar som tidigare gjordes av STRIX ska även de utföras tre gånger per år. En annan förändring som gäller mätning av kontaktledningen är att vintermätningar kommer att utföras. Noggrannheten på dessa kommer att vara mycket bättre än de var med STRIX.

Optram är en ny webbapplikation som gör att mätdata kan visas och analyseras på ett mycket effektivt sätt tillsammans med anläggningsinformation från BIS. All mätdata från periodisk mätning kommer att presenteras genom Optram. Under första halvan av 2010 kommer den nuvarande presentationen av mätdata genom pdf-filer att avvecklas. Detta innebär att de som vill se resultatet av mätningar från spår och kontaktledning måste använda sig av Optram för att titta på mätdata, vilket kräver behörighet.

För närvarande utreds möjligheten att föra över C-fel till BESSY. Under våren 2010 kommer analysfunktioner som automatiskt ska hitta fel i anläggningen från mätdata att produceras. Tanken är att de allvarligaste anmärkningarna ska gå in direkt i BESSY. Den version som planeras driftsättas i september 2010 kommer att innehålla möjlighet att prenumerera på e-postmeddelanden om när nya mätningar på vald bandel kommit in i Optram samt eventuellt i BESSY.

Utbildning i Optram har skett i Luleå, Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö under hösten 2009. De som behöver utbildning i Optram och tolkning av mätdata får vända sig till Järnvägsskolan i Ängelholm.