Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar

Det är i dag många aktörer som har behov av tillträde till Trafikverkets byggnader och anläggningar. Vårt it-system WebNys erbjuder entreprenörer och järnvägsföretag möjlighet att ansöka om passertagg och/eller nycklar.

Järnvägsföretag

Allt tillträde till Trafikverkets byggnader och anläggningar ska vara reglerat i avtal. För att du ska kunna beställa nycklar och passertaggar ska det finnas ett avtal om tillträde, ”Avtal om tillträde för järnvägsföretag”. Beställ avtal från Trafikverkets Support järnväg, se Kontakta oss ovan.

Entreprenörer

När en entreprenör har behov av tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar för att utföra arbeten för Trafikverkets räkning, kan personal hos entreprenören få tillgång till Trafikverkets lås- och/eller passagekontrollsystem.

För att få tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar ska ett avtal om tillträde upprättas mellan Trafikverket och entreprenören. Det ska göras i samband med kontraktstecknande med entreprenören. Kopia på upprättat avtal om tillträde, inklusive kontraktets namn, kontraktsnummer och diarienummer, ska skickas till vår e-postlåda för Support järnväg. Se Kontakta oss ovan.

Endast personer som är fackkunniga och/eller instruerade av fackkunnig person får tillträde till bangårdar, driftrum för signalställverk eller kraftförsörjningsanläggningar. Andra personer får dock tillträda sådant utrymme under tillsyn av behörig personal.

När avtal om tillträde är tecknat ska du som ansöker om nycklar och passertaggar vända dig till din kontaktperson på företaget som skickar in Excel-lista med de behov av behörigheter som föreligger i aktuellt projekt/uppdrag. Trafikverkets projektledare prövar ansökan och efter godkännande skickas nycklar och/eller passertagg till den adress som angivits i mall för behörighetsansökan.

När avtal upphör ska nycklar, passertaggar och stöldskyddbrickor returneras till av projektledaren angiven adress, se Kontakta oss ovan, där behörigheter avregistreras. Trafikverkets projektledare är ansvarig för kontroll att återlämning genomförs.

I de fall att personal har beviljats nytt tillträde för arbete i Trafikverkets byggnader eller anläggningar, antingen hos befintlig eller ny arbetsgivare, kan nycklar, passertagg och stöldskyddsbricka behållas. Trafikverkets projektledare för nytt kontrakt ombesörjer att personal överförs och att behörighet beviljas.

Extern inloggning för behörig kontaktperson hos entreprenören

Du loggar in till WebNys via ”Min sida – extern anslutning” med sms-inloggning överst till höger på sidan.

Så här gör du:

  • Fyll i ditt användarnamn och lösenord
  • Klicka på knappen ”Beställ SMS-kod”
  • Ange den kod du får via sms
  • Klicka på ”Logga in”

Vid frågor om tillträde till infrastrukturanläggningen hänvisas i första hand till ordinarie kontakt inom Trafikverket.