Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beställning av järnvägstekniska dokument (Ebbot)

Ebbot är Trafikverkets nya system att hantera in- och utleveranser av digital förvaltningsdata för järnväg.

I Ebbot kan användaren söka och beställa förvaltningsdata inom samtliga järnvägstekniska områden, i form av dokument exempelvis ritningar, direkt via sin webbläsare. Inga andra programvaror behövs.

Andra fördelar med Ebbot är:

  • en gemensam ingång, vilket sparar tid för såväl förvaltare som beställare och leverantör
  • fullständig spårbarhet där det är lätt att se vem som lånat ut ett dokument och när det beräknas vara levererat åter
  • förbättrad datakvalitet på inlevererade data
  • bättre kontroll på dokumentflödet för in- och utleveranser

De främsta användarna av Ebbot är datasamordnare, projektörer, överlämnandekoordinatorer och projektledare.

Behörighet till Ebbot

Ebbot medger en mängd olika funktioner för olika typer av roller inom ett projekt. Nedan anges de behörigheter som riktar sig mot externa användare av Ebbot och som du behöver för att beställa ut teknisk dokumentation samt utföra olika delar av en inleverans av teknisk dokumentation för järnväg.

Observera att behörighet till Ebbot endast kan tilldelas personer som ingår i ett kontrakt med Trafikverket och ansöks av uppdragsgivare inom Trafikverket.

Ebbot_Läs
Läsbehörighet för åtkomst av visningsfiler och projektinformation i PDF-format

Ebbot_Projektledare
Behörighet som krävs för att en projektledare ska kunna knytas till ett projekt

Ebbot_Projektregistrator
Behörighet för att registrera projekt som har behov av att beställa ut teknisk dokumentation för ändring eller utredning

Ebbot_Projektör
Behörighet för att beställa, samordna och ändra teknisk dokumentation inom ett projekt

Ebbot_ÖK
Behörighet för att leverera/överlämna teknisk dokumentation till Trafikverkets förvaltning

Ebbot_DokAdmin
Behörighet att administrera personer på aktiviteter, t ex ändra eller lägga till projektörer

Ebbot_Granskningsledare
Behörighet som krävs för att en granskningsledare ska kunna knytas till ett signalprojekt

Ebbot_Handläggare_Teknisksäkerhetsstyrning
Behörighet som krävs för att en handläggare av teknisksäkerhetsstyrning ska kunna knytas till ett signalprojekt

Utbildning i Ebbot

Rollanpassad utbildning finns, utan kostnad, på Lärtorget, se länk under länkar. I systemet Ebbot finns också en enkel lathund för hur man söker anläggningsdata, anläggningar och projekt.

Grundläggande information om Ebbot (pdf-fil, 3,2 MB)

Felanmälan och support

Kontakta Trafikverkets Användarstöd IT, se under Kontakta oss.

Tilläggsprogram

För att förhindra att onödiga inloggningsrutor visas kan Ebbot kräva att ett tilläggsprogram installeras i din webbläsare. Du rekommenderas då att installera eB web Client Control (en ActiveX komponent). Du kan ladda ner programmen via länken nedan.

eB Client Controls (x86)