Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sortimentsstyrning i entreprenadkontrakt

I entreprenadupphandlingar hänvisas det till avtal som Trafikverket har tecknat. Det gäller materialförsörjning tekniskt godkänt material via Trafikverket och omhändertagande av spårodugliga träsliprar.

Avtalen ska användas inom den entreprenad som upphandlingen gäller och är kontraktshandlingar, benämns anvisat förbeställt material respektive tillhandahållet material i entreprenadkontraktet (AFC/AFD. 15 Varor), det vill säga i förväg avtalat material.

Något material är inte förbeställt specifikt för den aktuella entreprenaden utan entreprenören ska beställa/avropa erforderligt material enligt sortimentslistan. Sortimentlistan innehåller vald försörjningslösning för respektive vara och gällande dokument som beskriver beslutade former för hantering av material. För sortimentslista se nedan under Dokument. Entreprenören beställer därmed i huvudsak tekniskt godkänt material i Materialkatalogen.

Avtalen för omhändertagande av spårodugliga träsliprar återfinns på sidan:
Avtal för leverantörer