Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbete på väg.

Projektportal underhålla

Projektportal underhålla, PPU är en gemensam digital arbetsyta för projektrelaterade handlingar för entreprenörer, konsulter och här kan beställare och leverantörer utbyta och lagra information.

Ny Projektportal

Under 2018 och 2019 kommer Projektportal Investera (PPI) och Projektportal Underhålla (PPU) fasas ut och ersättas av Projektportalen. Under denna tid kommer pågående projekt i PPi och PPU succesivt flyttas över och nya investerings- och underhållsprojekt startas upp i Projektportalen.

Syftet är att tillgängliggöra information för alla inblandade parter under projektets gång. I PPU ska endast projektrelaterad information hanteras, anläggningsinformation (ritningar och tekniska beskrivningar) ska hanteras på annat sätt. I projektportalen läggs handlingar i:

  • En struktur för den interna projektgruppen (projektstyrningsdokument).
  • En struktur för samarbetet med externa leverantörer.
  • Projekt som läggs upp i projektportalen kan skilja såväl i utseende som i ingående delar i strukturer. Arbetssättet i projektportalen är alltid i grunden densamma.

Behörigheter

Ansökan om behörighet görs separat för varje projekt och måste godkännas av Trafikverkets projektledare.

I PPU kan det lagras personuppgifter som berörs av Dataskyddsförordningen i de projekt du deltar i som leverantör. Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras i PPU, så kontakta din projektledare.

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR