Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Driftsättning av Chaos 5.0

Chaos uppdateras till version 5.0 tisdag den 30 mars, vilket innebär att Chaos kommer ligga nere från kl. 18:00 till 23:00. Externa användare har till måndag den 12 april på sig att uppgradera klienten till 5.0.

För interna användare blir det tvingande direkt att uppgradera till version 5.0.

I denna release har vi infört ett metadatafält för klassning av konfidentialitetsnivå. Implementeringen av denna föreskrift i Trafikverket leds av Ekonomi och Styrning. Har du frågor om införandet av informationsklassning, kontakta projektets säkerhetsansvarige.

För att förvaltningen ska ha rätt och uppdaterad information, kommer alla användare få en popup-ruta , där man måste fylla i sitt mobilnummer och mejladress. Båda uppgifterna används för att kommunicera med dig. Är uppgifterna felaktiga kan det innebära att du i framtiden inte kan logga in i Chaos. Popup-rutan kommer att synas en gång i månaden.

Andra ändringar:

 • Visar kolumner korrekt i sökfönstret som standard.
 • Hämtar rätt modell när det finns äldre versioner av ritningsdefinitioner med modeller som saknar tid.
 • Problemet att hämta dokument från sök till Chaos-struktur är åtgärdat.
 • Problemet med att Chaos var långsamt när man väljer folder eller filer på nätverk med många filer är åtgärdat.
 • Vid leverans av filer med annan filtyp men samma namn som redan finns i Chaos får man nu fel meddelandet "Följande dokument ägs av annan grupp".
 • Ny laddmall: TMALL 0742 Laddmall för komponenter väg, version 3.0
 • Tunneldok: Rättat metadata-listorna för Inmätning, Innertak och Vägkroppen.
 • Tunneldok: Komma åt komponentfunktioner från dokumentträdet, Visa på karta, Hämta tunneldok, Exportera länkade filer.
 • Tunneldok: Texten i dokumentträdet justerad för tunneldok, visar typ + start-, slutsektion.
 • Tunneldok: Sektion 0 hanteras nu bättre i inmatning och sök.
 • Tunneldok: Sökning mellan sektioner fungerar nu oavsett åt vilket håll linjen eller inmatningen går.
 • Tunneldok: Info om linjeberäkningen läggs nu in på dokumenten i metadata Information.
 • Tunneldok: Koordinater beräknas nu säkrare, separat program har tagits fram för att beräkna nya kooridnater på allt inklusive profilhöjd.
 • Tunneldok: Inredning tunnel kompletterad med Dokumenttyp Inmätning, samt att vi lättat upp så endast en av dokumenttyperna måste fyllas i.
 • Tunneldok: Koordinater nu kompletterade med Profilhöjd.
 • Tunneldok: Uppdaterat dokument vid uppdaterad komponent går nu att söka på då det loggas.
 • Tunneldok: Injektering kan nu specificeras per entreprenad om önskvärt.