Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Datakällorna Investering Mitt Stockholm, Investering Norr, Investering Syd Göteborg, Investering Syd Malmö byter domän

Från fredag 6 mars klockan 16 till måndag 9 mars klockan 8 flyttar vi datakällorna Investering Mitt Stockholm, Investering Norr, Investering Syd Göteborg, Investering Syd Malmö till Trafikverket-domänen.  Checka in alla dokument innan flytten börjar.

Klockan 16.00 fredag 6 mars tas skrivbehörigheterna bort i datakällorna Investering Mitt Stockholm, Investering Norr, Investering Syd Göteborg, Investering Syd Malmö inför flytten in i Trafikverket-domänen. Därefter är det bara möjligt att läsa dokument fram till dess att datakällan har flyttats till den nya platsen.

Det innebär följande:

  • Du behöver checka in dina dokument innan fredag 6 mars klockan 16:00.
  • Från och med fredag 6 mars klockan 16:00 kan du enbart läsa dokumenten, inte ändra i dem.
  • Efter flytten får datakällorna ny adress. pwidaext.trafikverket.se blir pwis.trafikverket.se.
  • Efter flytten behöver du en annan användare och lösenord för inloggning.
  • Flytten ska vara klar senast måndag 9 mars klockan 8:00, då är dokumenten redigerbara igen.
Den röda bocken visar att dokumentet är utcheckat till dig. 

Checka in dokument

Se till att checka in dokument som du har utcheckade. För att se vilka dokument du har utcheckade kan du använda Dokumentöversikten/Local Document Organizer, se bild.

Annan inloggning efter flytt

Efter flytten ska använda det användarnamn och lösenord som du har i TRAFIKVERKET-domänen, det vill säga det konto som du använder för att exempelvis logga in på Min sida-Extern anslutning (minsida.trafikverket.se). Använder du en trafikverksdator behöver du inte ange dina inloggningsuppgifter eftersom du då blir inloggad automatiskt.

Inloggning för användare inom Trafikverket

Inloggningsruta intern användareDu kommer att logga in i samma datakälla som tidigare i ProjectWise Explorer men med ett konto i TRAFIKVERKET-domänen. När du loggar in via en dator på Trafikverket kommer datakällan för exempelvis Investering Mitt Stockholm att heta Investering Mitt Stockholm (Login Server 1).

När du använder en Trafikverksdator blir du automatiskt inloggad i dataläkkan. Om du inte loggas in automatiskt kan du markera kryssrutan Use Windows Single Sign-On i inloggningsrutan. Om du ändå inte kan logga in kan det vara så att du saknar behörighet för datakällan.

Inloggning för användare utanför Trafikverket

Du kommer att logga in i samma datakälla som tidigare i ProjectWise Explorer men med ett konto i TRAFIKVERKET-domänen. När du loggar in via en dator utanför Trafikverket kommer datakällan för exempelvis Investering Mitt Stockholm att heta Investering Mitt Stockholm (TRV).

Du behöver ett användarkonto i TRAFIKVERKET-domänen för att kunna logga in. Det användarnamn och lösenord som du använder idag för att logga in i datakällan kommer inte att fungera efter flytten. De flesta användare kommer att ha samma användarnamn som tidigare, men du ska använda lösenordet för användarkontot i TRAFIKVERKET-domänen istället. Du ska alltså använda det användarkonto som du använder för att logga in på ”Min sida-Extern anslutning” (minsida.trafikverket.se).

Inloggningsruta extern användareKontakta den person som är ansvarig för ditt kontrakt om du saknar ett användarkonto i TRAFIKVERKET-domänen.

Om du loggar in i datakällan från en dator som inte tillhör Trafikverket krävs att du anger användarnamn och lösenord. Du måste ange domännamnet i fältet User Name i formatet TRAFIKVERKET\<användarnamn>.

Om du inte kan logga in kan det vara så att du saknar behörighet i datakällan.

Nya länkar till datakällorna

Befintliga ProjectWise-länkar kommer att sluta fungera i och med att adressen till datakällan ändras. Du kan du själv skriva om länkarna genom att byta ut adressen i länken. Exempel:

Gammal länk:
pw://pwidaext.trafikverket.se:PWInvestering_Mitt_Gavle/Documents/D{675925b1-cfc9-410a-b1b8-ab9c76ec8195}

Ny länk:
pw://pwis.trafikverket.se:PWInvestering_Mitt_Gavle/Documents/D{675925b1-cfc9-410a-b1b8-ab9c76ec8195}

Om datakällan inte syns

Om du inte kan se datakällan i ProjectWise Explorer behöver du antagligen ändra i nätverksinställningarna. Välj menyvalet Tools – Network Configuration Settings. Bilden nedan visar vilka inställningar som behövs för att Trafikverkets datakällor ska visas.

Skärmklipp
Under flikarna DNS Services och Datasource Listing ska de båda servrarna pwis.trafikverket.se och pwidaext.trafikverket.se finnas med portangivelse 5800. 

Eventuellt kan det behöva öppnas i ditt företags brandvägg enligt nedan:

IP-address: 192.176.229.94
Port: 5800
Protocol: TCP

Kontakta Trafikverkets Användarstöd IT om du har problem med att logga in i den nya datakällan, se under Kontakta oss.