Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Påverkansgrader och anmälan av trafikanordningsplaner (TA-planer)

Tabellen nedan beskriver hur du anmäler TA-planer beroende på olika påverkansgrader.

Påverkan Icke platsspecifika (Generella) Platsspecifika/Ledningsärende
  Du som arbetar med ordinarie driftarbeten och som utgår från en icke platsspecifik (generell) TA-Plan är skyldig att ringa direkt till trafikcentralen för att meddela status för det arbete som bedrivs. Se kontaktuppgifter under Kontakta oss. När det gäller platsspecifika (objektspecifika) arbeten skall arbetet anmälas via webbtjänst i FIFA.
Mycket stor

Påverkar restiden mer än fem minuter.

Trafiken står helt eller delvis stilla med långa köer alternativt leds om runt vägarbetet eller tillåts passera med ytterst stora begränsningar, till exempel på grund av att signal eller lots används.

Begränsningarna kan innebära att vissa fordon inte kan passera, till exempel på grund av fordonsvikt/-bredd. På lågklassad väg ska den endast användas om vägarbetet medför att vägen är avstängd.

Påverkar restiden mer än fem minuter.

Trafiken står helt eller delvis stilla med långa köer alternativt leds om runt vägarbetet eller tillåts passera med ytterst stora begränsningar, till exempel på grund av att signal eller lots används.

Begränsningarna kan innebära att vissa fordon inte kan passera, till exempel på grund av fordonsvikt/-bredd.

På lågklassad väg ska den endast användas om vägarbetet medför att vägen är avstängd.

Stor

Påverkar restiden mellan en och fem minuter.

Trafiken leds om runt situationen eller tillåts passera med begränsningar där köer kan förväntas, till exempel på grund av att signal eller lots används.

Begränsningar kan förekomma på vilka fordon som kan passera genom till exempel fordonsvikt.

Påverkar restiden mellan en och fem minuter.

Trafiken leds om runt situationen eller tillåts passera med begränsningar där köer kan förväntas, till exempel på grund av att signal eller lots används.

Begränsningar kan förekomma på vilka fordon som kan passera genom till exempel fordonsvikt. 

Liten

Påverkar inte restiden nämnvärt.

Trafikanten kan passera, men arbetets art kräver extra uppmärksamhet.

Är du osäker på hur ditt arbete påverkar trafiken, ring och anmäl arbetet till trafikcentralen.

Påverkar inte restiden nämnvärt.

Trafikanten kan passera, men arbetets art kräver extra uppmärksamhet.

Ingen

Trafikanten kan passera utan att behöva sänka hastigheten.

Du behöver inte ringa trafikcentralen om risken i situationen är bedömd som ingen påverkan.

Trafikanten kan passera utan att behöva sänka hastigheten.