Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Opera

Opera används för att se vilken tågsammansättning ett tåg har. Systemet används av både järnvägsföretag och Trafikverket.

Järnvägsföretagen är skyldiga att rapportera tågsammansättningarna innan tågets avgång. Det sker antingen manuellt i Opera eller via en överföring från järnvägsföretagets produktionssystem eller från och med år 2021 i systemet Topas.

Läs mer om den nya systemet Topas

Trafikverkets driftledningscentraler använder Opera i trafikledningssyfte för att veta hur långa och tunga tågen är och vilket gods det har i de fall farligt gods finns i någon vagn. Kontaktuppgifter till respektive järnvägsföretag/annan operatör finns tillgängliga i Opera. Vid fel i dessa uppgifter, kontakta systemförvaltaren.

Opera förser ett antal system med information om tågsammansättningar bland annat faktureringssystemet för att ge underlag till banavgiftsberäkning.

Opera - Tittabehörighet

Med tittabehörighet kan du se alla tåg på kartan men bara detaljerad information (tågsammansättning) om de egna tågen.

Opera - Rapporteringsbehörighet

Rapporteringsbehörigheten ger möjlighet att rapportera tåg manuellt i Opera. I övrigt är det samma behörighet som tittabehörigheten.

Ansök om behörighet eller intresseanmälan till utbildning på blanketten längre ner på sidan. Fyll i blanketten och skicka den till oss med e-post. Adressen hittar du på blanketten.

Kvittensfunktion i Opera

För de aktörer som rapporterar via ett system direkt till Opera finns det nu en kvittensfunktion man kan använda. Den ska användas i syfte att säkerställa att den information man skickat till Opera har kommit fram och lästs in.

Om rapporten är schemamässigt korrekt returneras ett RapportID till den som skickat rapporten. RapportID kan sedan användas till att fråga om status för en tidigare skickad rapport.
Statusrapporten innehåller information om vart i bearbetningskedjan rapporten befinner sig, om den är färdigbearbetad eller ligger i inkön och information om resultatet av valideringen av alla i rapporten ingående tåg.
Om rapporten inte matchar schemat returneras ett felmeddelande som beskriver vad Opera uppfattar som fel.

När en rapport är färdigbearbetad finns möjlighet att få statusrapport via mail.

För att hantera den nya kvittensfunktionen behöver man använda ett nytt xml-schema, det finner du längre ner på denna sida. För frågor kring kvittensfunktionen, se Kontaktfliken högst upp till höger på denna sida.  

När du fått din behörighet, kan du logga in via Operativ järnvägsdrift.