Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rapportering i Opera

Tänk på det här när du rapporterar i Opera.

 1. Rapportera i Opera innan tågets faktiska avgångstid. Uppgifterna ska finnas hos Trafikverket innan tåget börjat rulla. 
 2. Det inte finns hinder för att rapportera flera gånger på samma tåg. Det går även att rapportera på tåg som gått bakåt i tiden för att rätta till eventuella fel i tågsammansättningen. 
 3. Varje tekniskt tågnummer ska rapporteras. I den manuella rapporteringen kan man välja att markera vilka tågnummer i tåguppdraget som tågsammansättningen ska kopieras till. I den automatiska rapporteringen, kan man med en flagga i tågrapporten ange att tågsammansättningen ska kopieras till alla tåg i tåguppdraget. Man behöver i detta fall inte veta vilka andra tåg som ingår i tåguppdraget.  
 4. Om en förändring av sammansättningen sker ska den nya rapporten innehålla alla kända, tidigare och senare, sammansättningar. 
 5. Som avgångsdatum anges tågets tidtabellsplanerade utgångsdatum från utgångsstation. Detta gäller för varje tekniskt tågnummer. 
 6. Som tåguppdragsavgångsdatum anges utgångsdatum för första tåget i tåguppdraget. 
 7. Att korrekta viktuppgifter anges i Opera eftersom de används för beräkning av bruttotonkm. 
 8. Att rapportering skett i Opera kontrolleras på första svenska sträckan i ett tåguppdrag. Ändrad tågsammansättning under vägen påverkar den debitering som grundas på bruttoton.
 9. Spärrfärder och växlingsdrag ses och hanteras som tåglägen och likställs ur ett tjänsteperspektiv med tjänsten Tågläge för godstrafik.
 10. Om Opera inte skulle fungera kontaktar du Trafikverkets Användarstöd IT på telefonnummer 010-125 10 10. Ange att det gäller systemet Opera. Spara det ärendenummer du får. 
 11. För de aktörer som rapporterar via ett system direkt till Opera finns en kvittensfunktion. Kvittensfunktionen kan användas i syfte att säkerställa att den information som skickats till Opera har kommit fram och lästs in.

Du kan läsa mer om detta via länken nedan under Mer Information.