Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Allmänna funktioner

Samtalsfunktioner:

  • ringa och ta emot samtal
  • konferenssamtal
  • vidarekoppling
  • samtalsbegränsningar inkommande och utgående
  • samtalsparkering
  • samtal väntar
  • vidarebefordran av samtal
  • återuppringning

Telefonbok (skriva in och lagra namn och telefonnummer)

Korta textmeddelanden (sända och ta emot sms-meddelanden)

Gruppsamtal

Generalanrop

Högtalarfunktion (Du kan till exempel lägga telefonen på ett bord vid ett vanligt samtal eller konferenssamtal. Beroende av telefonmodell.)

Dataöverföring (kretskopplad data samt GPRS)

Kretskopplad data

Kretskopplad data innebär att en trafikkanal reserveras för en applikation. Denna metod ger 9 600 bit/s både till och från applikationen. Fördelarna är att applikationen har tillgång till trafikkanalen hela tiden och kan överföra data när som helst. Nackdelarna är att det krävs en ganska lång uppkopplingstid (cirka 20 s), och man betalar för uppkopplad tid, även om man inte överför data.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är anpassad för applikationer som överför data intermittent eller huvudsakligen överför data bara till eller från applikationen. Detta åstadkoms genom att applikationen inte har exklusiv rätt till trafikkanalen. Flera applikationer kan vara uppkopplade samtidigt och dessa delar på samma trafikkanal. När någon av applikationerna behöver överföra data sker detta på den redan etablerade förbindelsen.

Fördelarna med GPRS är att betydligt flera applikationer ryms på en kanal, jämfört med GSM-data. Det går också att överföra data snabbare med telefonen, upp till 13 400 bit/s vid sändning och upp till 40 200 bit/s vid mottagning. Med GPRS betalar användaren normalt inte för tiden applikationen är uppkopplad, utan för mängden överfört data. Om flera applikationer behöver överföra data samtidigt placeras de i kö, och därmed uppstår varierande tidsfördröjningar i nätet. Detta gäller även om applikationerna har olika prioritet, fast då får den som har hög prioritet en mindre tidsvariation.

GPRS är anpassat till den teknik som används på Internet, och därmed är det också möjligt att använda alla de applikationer som kan utnyttja Internet. Det är möjligt att ge en förbindelse olika egenskaper när det gäller exempelvis datahastighet och förmåga att rätta fel i mottaget data så att förbindelsen passar olika applikationer.