Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartor med trafikflöden

Det finns två olika kartor som presenterar trafikflöden på det statliga vägnätet. Båda kartorna, trafikflödeskartan och den klickbara kartan, ger dig information om trafikflöden, men innehållet presenteras i olika form.

Innehåll och tillgänglighet kan förändras i kartorna och tillgängligheten kan variera över tiden. Har du frågor om hur kartorna fungerar och vill kontakta oss så hittar du kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Om kartan inte verkar ladda som den ska, prova att trycka Ctrl + F5. Det kan behövas efter en driftsättning.

Trafikflödeskartan (fliken TFK) – ta del av information direkt

I trafikflödeskartan kan du ta del av informationen direkt genom att zooma in valt område i kartan. I kartbilden beskrivs trafikens storlek med hjälp av olika beteckningar, fyra beteckningsklasser, för årsmedeldygnstrafik (ÅDT) som understiger 1000 fordon och med olika bandbredder där årsmedeldygnstrafiken överstiger 1000 fordon. Bandens bredd är proportionella mot årsmedeldygnstrafiken. Banden ritas ut för respektive avsnitts hela väglängd. Mätpunkten på avsnittet markeras med ett mörkare streck.

För varje avsnitt finns en siffergrupp. Det första värdet är den skattade årsmedeldygnstrafiken. Talet inom parentes anger mätår. Det avslutande värdet är ett mått på osäkerheten.

Klickbara kartan (fliken TIKK) – trafikflöden och medelhastighet i tabeller

I den klickbara kartan presenteras trafikflöden och medelhastigheter i tabeller. Kartan visar med hjälp av färgade prickar, ringar, fyrkanter och symboler olika typer av mätningar. Om du klickar på symbolerna kan du se till exempel vägens trafikflöde och hastighet.