Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartor med trafikflöden

Här hittar du två olika kartor som presenterar trafikflöden på det statliga vägnätet.

Båda kartorna ger dig information om trafikflöden, men innehållet presenteras i olika form. I den klickbara kartan presenteras trafikflöden och medelhastigheter i tabeller. I trafikflödeskartan kan du ta del av informationen direkt genom att zooma in valt område i kartan.

Support och tillgänglighet

Sidornas innehåll och tillgänglighet kan förändras och tillgängligheten kan också variera över tiden. Under kontorstid har du möjlighet att få svar på enklare frågor om hur sidorna fungerar och om trafikinformationen som sådan.

Webbläsare 

Kartorna har testats för:
Internet Explorer 7, 8, 9
Google Chrome
Firefox

Om kartan inte verkar ladda som den ska, prova att trycka Ctrl + F5. Det kan behövas efter en driftsättning.

Trafikflödeskartan, fliken TFK

I kartbilden beskrivs trafikens storlek med hjälp av olika beteckningar (fyra beteckningsklasser) för årsmedeldygnstrafik (ÅDT) understigande 1 000 fordon och med olika bandbredder där årsmedeldygnstrafiken överstiger 1 000 fordon. Bandens bredd är proportionella mot årsmedeldygnstrafiken. Banden ritas ut för respektive avsnitts hela väglängd. Mätpunkten på avsnittet markeras med ett mörkare streck.

För varje avsnitt finns en siffergrupp. Det första värdet är den skattade årsmedeldygnstrafiken. Talet inom parentes anger mätår. Det avslutande värdet är ett mått på osäkerheten.

Klickbara kartan, fliken TIKK

Kartan visar med hjälp av färgade prickar, ringar, fyrkanter och symboler olika typer av mätningar. Om du klickar på symbolerna kan du se till exempel vägens trafikflöde och hastighet.

Till kartorna 

Metodbeskrivning ÅDT

Här kan du läsa mera om vilka metoder som används för att skatta ÅDT - årsmedeldygnstrafik.

Metodbeskrivning ÅDT (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)