Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikarbetets förändring

Genom våra rapporter Trafikarbetets förändring får du en presentation av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet. Rapporterna är baserade på data insamlade i före detta Vägverkets och nuvarande Trafikverkets system för trafikarbetsförändringar.

I dessa rapporter presenteras trafikarbetets förändring mellan olika år på de statliga vägarna. Underlaget för skattning av trafikarbetets förändring har samlats i ett system som består av cirka 80 stycken helårsmätta punkter som är slumpmässigt valda.
 
Systemet ska i första hand användas för skattning av trafikarbetets årliga förändring på riksnivå, och mäta vägkategorierna europavägar, övriga riksvägar, primära länsvägar och övriga länsvägar. Systemet har byggts upp efter statistiska principer för att ge möjlighet att ange förändringsskattningens precision, som ges i form av ett osäkerhetsintervall som med 95 % säkerhet innesluter det sanna värdet.
 
Systemet etablerades 1976 för att följa trafikarbetets förändring. Punkternas ungefärliga lägen kan du se i bilaga 1 till respektive rapport (se nedan). Även före 1977 gjordes beräkningar av trafikarbetets förändring. Materialet har dock varit av skiftande kvalitet och framförallt har det inte kunnat representera hela det statliga vägnätet. Det har inte heller varit möjligt att ange dessa skattningars osäkerhet.
 
I tabellen på sidan 4 i rapporterna redovisas de senaste årens förändring av trafikarbetet. Angivna värden för åren 1970 – 1973 grundas på de riksomfattande så kallade "rörliga" trafikmätningarna och är av hög kvalitet.

Följande rapporter finns nu tillgängliga:

 • Trafikarbetets förändring 2004-2005
 • Trafikarbetets förändring 2005-2006
 • Trafikarbetets förändring 2006-2007
 • Trafikarbetets förändring 2007-2008
 • Trafikarbetets förändring 2008-2009
 • Trafikarbetets förändring 2009-2010
 • Trafikarbetets förändring 2010-2011
 • Trafikarbetets förändring 2011-2012
 • Trafikarbetets förändring 2012-2013
 • Trafikarbetets förändring 2013-2014
 • Trafikarbetets förändring 2014-2015
 • Trafikarbetets förändring 2015-2016
 • Trafikarbetets förändring 2016-2017

Publikationer om trafikarbetets förändring finns under Vägtrafikflöden & medelhastigheter i webbutiken.
Till webbutiken

Metodbeskrivning Trafikarbetets förändring

Här kan du läsa lite mer om vilka metoder som används för att skatta trafikarbetets förändring

Metodbeskrivning trafikarbetets förändring (pdf-fil, 550 kB, öppnas i nytt fönster)