Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikbarometern

Trafikbarometern publiceras en gång i månaden. Den presenterar trafikarbetets förändring på riksnivå, baserat på resultaten från cirka 80 punkter där mätningar görs året runt.

Utvecklingen i trafikarbetet redovisas i vägkategori för personbilar, lastbilar och fordon totalt.

Välj önskat år i spalten till vänster.

Läsanvisning

Trafikarbete (även kallad Trafikvolym)

Trafikflöde x Väglängd. Vid konstant vägnät innebär en ökning av trafikflödet en ökning av trafikarbetet.

Vägnät

Statliga vägar.

Trafikarbetets förändring

Beräknas med hjälp av ett system baserat på ca 80 helårsmätta punkter fördelade på hela det statliga vägnätet. Punkterna är slumpmässigt utvalda utifrån kriteriet att de skall vara representativa för ett visst bestämt vägnät. Varje mätpunkt representerar en viss del av trafikarbetet på detta vägnät. Mer information om trafikförändringssystemet finns i den årliga trafikförändringsrapporten.

Osäkerhetsintervall

Osäkerhetsintervallets storlek beror främst på antalet utvalda mätpunkter och hur variationen i förändringstalen mellan dessa ser ut. Små skillnader i förändringstalen mellan de utvalda punkterna ger små osäkerhetsintervall.

Jämförelseperiod

Den redovisade periodens motsvarighet året innan.

Lastbil

Fordon med axelavstånd > 3.30 meter.

Metodbeskrivning trafikarbetets förändring

Här kan du läsa lite mera om vilka metoder som används för att skatta trafikarbetets förändring.

Metodbeskrivning trafikarbetets förändring (pdf-fil, 55+ kB, öppnas i nytt fönster)