Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikbarometern i februari

Observera att från och med januari 2014 har grunden för skattning av trafikarbetets förändring justerats. Detta innebär att vissa av de mätstationer som tidigare levererat underlag för skattningen har tagits bort och andra nya stationer har tillkommit. Ändringen görs huvudsakligen för att få en bättre anpassning mot ett förändrat vägnät.

De skattade värdena i redovisningar före respektive efter årsskiftet 2013-2014 kan avvika från varandra på grund av att skattningarna grundar sig på olika uppsättningar av mätstationer.

 

Staplarna visar trafikförändringen med osäkerhetsintervall. 0-linjen visar nivån
på trafiken motsvarande period året innan.

Om kurvan ligger ovanför noll-linjen ökar trafikarbetet. Sista värdet på kurvan är
ett medelvärde för trafikarbetets förändring under perioden 2013-02-01 – 2014-01-31.

Trafikarbetets förändring, medelvärde för den senaste 12-månadersperioden

  PersonbilarLastbilarTotalt
Europavägar +1.1% ± 1.1  +1.7% ± 1.9  +1.2% ± 1.1
Övriga riksvägar  +1.9% ± 1.0  +1.9% ± 1.7  +1.9% ± 0.8
Primära länsvägar  +2.5% ± 1.2  -1.5% ± 4.0  +2.1% ± 1.1
Övriga länsvägar  +0.3% ± 1.2  -3.5% ± 3.2  -0.0% ± 1.2
Förändring totalt  +1.1% ± 0.6  +0.2% ±1.1  +1.2% ± 0.6


Trafikbarometern februari 2014 (pdf-fil, 39 kB, öppnas i nytt fönster)