Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikbarometern i juli

Trafiken har ökat med 0,5 procent hittills i år.

Observera att från och med januari 2014 har grunden för skattning av trafikarbetets förändring justerats. Detta innebär att vissa av de mätstationer som tidigare levererat underlag för skattningen har tagits bort och andra nya stationer har tillkommit. Ändringen görs huvudsakligen för att få en bättre anpassning mot ett förändrat vägnät.

De skattade värdena i redovisningar före respektive efter årsskiftet 2013–2014 kan avvika från varandra på grund av att skattningarna grundar sig på olika uppsättningar av mätstationer.

Staplarna visar trafikförändringen med osäkerhetsintervall. 0-linjen visar nivån på trafiken motsvarande period året innan.

Kvalitetsmåttet bygger på en jämförelse (kvoten) mellan antalet godkända timmar och det totala antalet möjliga timmar under den aktuella månadsperioden.
OBSERVERA att genom att kvalitetsmåttet bygger på underlag från en relativt kort tid (en månad) så är det känsligt för tillfälliga omständigheter som kan påverka kvalitet, vilket visar sig i en större variation av kvalitetskurvan för månadsjämförelser än för kvalitetskurvan för 12-måndersjämförelser.

Om kurvan ligger ovanför noll-linjen ökar trafikarbetet. Sista värdet på kurvan är ett medelvärde för trafikarbetets förändring under perioden 2014-06-01 – 2015-05-31.

Trafikarbetets förändring, medelvärde för den senaste 12-månadersperioden

  PersonbilarLastbilarTotalt
Europavägar +1.7% ± 0.8 +2.4% ± 1.4 +1.8% ± 0.8
Övriga riksvägar +0.9% ± 1.0 -0.3% ± 2.0 +0.8% ± 1.0
Primära länsvägar +1.1% ± 0.7 -2.8% ± 2.8 +0.8% ± 0.7
Övriga länsvägar +0.2% ± 1.3 +0.0% ± 4.7 +0.4% ± 1.4
Förändring totalt +1.0% ± 0.5 +0.4% ±1.3 +0.9% ± 0.5

 

 

Kvalitetsmåttet bygger på en jämförelse (kvoten) mellan antalet godkända timmar och det totala antalet möjliga timmar under den aktuella 12-månadsperioden.
OBSERVERA att genom att kvalitetsmåttet bygger på underlag från en längre tid (12 månader) är det mindre känsligt för tillfälliga omständigheter som kan påverka kvaliteten, vilket visar sig i en mindre variation av kvalitetskurvan för 12-måndersjämförelser än för kvalitetskurvan för månadsjämförelser.

Trafikbarometern juli 2015 (pdf-fil, 99 kB, öppnas i nytt fönster)