Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikförändringar per vecka på det statliga vägnätet

Som ett komplement till hur trafikarbetet förändras månadsvis på de statliga vägarna presenterar vi förändringarna även veckovis under coronapandemin, från och med den 9 mars 2020.

Begreppet trafikarbete beskriver hur mycket trafik som totalt går på vägnätet och uttrycks i fordonskilometer. Jämförelser görs med trafikarbetet under samma veckor året innan (2019) och förändringen beräknas i procent. I samband med påsken justeras vilka dagar som ska jämföras. Uppdateringar sker varje vecka på denna sida.

Under de utvecklingsbara rubrikerna nedan sammanfattar vi en specifik veckas förändring av trafikarbetet på hela det statliga vägnätet. Data kommer från ett antal mätplatser som mäter trafikflöden kontinuerligt.  Mätpunkterna presenteras i karta nedan. Urvalet av platser är gjort efter statistiska principer för att vi ska kunna få fram ett mått som beskriver trafikarbetets förändring på hela det statliga vägnätet. Varken kommunala eller enskilda vägar ingår i underlaget.

Normalt tar vi fram års- och månadsskattningar men nu tar vi fram förändringen för enskilda veckor. För så kort period kommer tillfälligheter att spela in en del. Vi ser också att det är stor skillnad på förändringen mellan olika platser. Den beräknade statistiska felmarginalen för förändringen på hela vägnätet framgår av texten.

Mätresultat tas fram för trafiken totalt och för tung trafik. Tung trafik omfattar fordon med en totalvikt över 3,5 ton, det vill säga både lastbilar och bussar.

Förutom värdet på trafikarbetets förändring i Sverige på totalen under en vecka finns Sverigekartor där förändring i enskilda mätpunkter redovisas, både för all trafik och för enbart tung trafik.

Mätpunkter för trafikarbetets förändring, länk till Sverigekarta (pdf, 800 kB)