Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartbild, järnvägspår.

Tillsammans för tåg i tid

1879 infördes gemensam tid på svenska järnvägsstationer. Exakta klockslag sedan dess varit en viktig del inom järnvägen och i dess relation till resenärer och godstransportörer.

I dagens samhälle är punktlighet ett återkommande samtalsämne, och även mindre störningar kan få stort utrymme i medier – både sociala och traditionella. Att kunna planera en resa eller transport och känna tillit till att tåget kommer fram i tid är mer än någonsin en grundförutsättning för järnvägen transportslag. Det är också avgörande för tågföretagens kundnöjdhet och lönsamhet på en avreglerad järnvägsmarknad.

Så vad gör då järnvägsbranschen för höja punktligheten så den motsvarar uppdragsgivarens, resenärernas och godstransportköparnas förväntningar? Att drygt nio av tio tåg når sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell är uppenbarligen otillräckligt, och då kan så klart heller inte branschen vara nöjd. Som ett av flera svar på frågan bildades samverkansforumet Tillsammans för tåg i tid, TTT, 2013. I TTT samlas hela branschen för att efter tre grundläggande principer öka punktligheten och i förlängningen förtroendet för järnvägen. De är:

  • att sätta fokus på innovation, projekt och tydliga nyckeltal
  • att arbeta tvärfunktionellt inom utpekade geografiska områden och stråk
  • att samla hela branschen för att höja genomförandekraften i åtgärder som prioriteras

Det övergripande målet för TTT, och därmed alltså hela järnvägsbranschen, är att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell. Måttet som målet är kopplat mot är RT+5.

De parter som deltar i TTT-samarbetet är:

Trafikverket
Tågföretagen
Green Cargo
FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Jernhusen
SJ
Svensk Kollektivtrafik
Swedtrain, Föreningen Sveriges järnvägsindustri

Kontaktvägar
Har du frågor eller funderingar kring TTT och de projekt som drivs är du välkommen att i första hand höra av dig via kontaktformuläret under Kontakta oss.

Du kan också höra av dig till någon i TTT:s exekutiva ledning:

Viktor Finn, Trafikverket 
Britt-Marie Olsson, SJ
Håkan Sjöström, Green Cargo
Jan- Åke Bergstrand, Öresundståg

Söker du direktkontakt med någon av de medverkande aktörerna i TTT kan du höra av dig till respektive organisations punktlighetsansvarige.

Green Cargo, Pelle Andersson
Jernhusen, Maria Hagerdal
Tågföretagen, Linda Ekholm
Svensk kollektivtrafik, Cornelis Harders
Swedtrain, Stefan Bojander
Skånetrafiken, Mats Ohlsson
Västtrafik, Torvald Svahn
Region Stockholm, Mats Pergel, SLL
SJ, Britt-Marie Olsson
Trafikverket, Grethe Glenvik
MTR, Linda Goldbach

När 2019 summeras hade för första gången över 1 miljon persontåg nått sin slutstation. En vanlig dag trafikeras spåren av cirka 3 700 tåg som sammanlagt kör 500 000 kilometer. Såväl sett till antal tågkilometer, hur långt tågen kör, och antalet resor, hur många som åker, handlar det om en fördubbling sedan 1990-talet. Under samma period har persontågens punktlighet legat stabilt runt 90 procent för att 2019 landa på 91,3 procent – den bästa noteringen sedan mätningarna startade.

Under inledningen av 2020 fortsatte den positiva trenden med en allt bättre punktlighet.

Under 2021 planerar TTT för ett antal tematräffar med olika inriktning. Inbjudan till dessa träffar får du enklast genom att höra av dig till din organisations punktlighetsansvarige (se under ”Bred förankring”). De tematräffar som än så länge är planerade är:

  • Vad driver punktlighet? (”grundutbildning i punktlighet”) – 25 februari klockan 8.30-9.30 samt 4 maj klockan 8:30-9:30
  • Framtidens trafikledning – 17 mars klockan 13-14:30
  • Växande förseningar för långdistanståg – 23 mars klockan 10-12
  • Effekter storstadsmiljö – 22 april klockan 8.30-9.30
  • Covids påverkan på punktlighet – 29 april klockan 8.30-9.30
  • Kapacitet vs Punktlighet – 18 maj klockan 8.30-9.30
  • Bangårdar och CDM – 19 maj klockan 13-14:30

Finns det övriga områden du tycker att TTT ska ordna en tematräff inom. Tipsa oss gärna!