Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

översiktskarta

Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna

Årets arbeten i Uddevallatunnlarna startar i månadsskiftet juli-augusti 2018 och beräknas vara klart innan december. Alla tunnlarna påverkas i olika etapper men de flesta arbetena ska göras i tunnel 3 och 4, östergående riktning.

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas på olika sätt, bland annat krävs en tvärtunnel för säkrare utrymning.

Tidplan

2018 - 2019

  • Under tre månader kommer installations- och VA-arbeten genomföras i samtliga tunnlar. Tunnlarna kommer att vara stängda i olika etapper.

  • Beläggningsarbete på rv 44, anpassas i tid till övriga arbeten.

  • Under åtta månader ska en bro för gång- och cykeltrafik vid Herrestads skola bytas ut. 

  • Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Tidigare arbeten

  • Under 2017 byttes uttjänt inklädnad och belysning i tunnel 1 och 2.
    Mätningsarbete på Uddevallabron utfördes.
  • Under 2015 och 2016 byggdes Frölandsrondellen om för bättre trafikflöde, Kurverödsleden fick en förbättrad påfart till väg 44 och rörbroarna Fröland och Kärraån byttes ut. Arbetena i tunnel 3 och tvärtunneln färdigställdes.

 

 

Tunnel tre (bild) är klar med bland annat ny inklädnad och beläggning