Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på gång- och cykelväg.

Väg 1559/1534, gång- och cykelväg genom Mårdaklev

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 1559/1534 genom Mårdaklevs samhälle i Svenljunga kommun.

I dag finns gångbana längs en del av de aktuella vägarna, men cyklister är hänvisade till körbanan. Genom att bygga en gång- och cykelväg ges möjligheter för oskyddade trafikanter att gå och cykla trafiksäkert genom samhället.

Vi höll ett samrådsmöte om projektet tisdagen den 1 april i Valltuna Bygdegård, Mårdaklev. På mötet informerade vi om vägplanens formella handläggning och förslag till nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 1559/1534 i Mårdaklev. Se ett informationsblad och presentationen som visades på mötet under Dokument.

Projektets ansökan om vattenverksamhet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Gång- och cykelvägen över Kvarnabäcken kunde därför inte färdigställas under hösten 2017. Arbetet kommer att återupptas under 2020.