Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En bil vid ett mitträcke

Väg 23, Målilla–Hultsfred, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten vill Trafikverket bygga om väg 23 till en mötesfri väg med mitträcke.

Vi planerar för ombyggnad av väg 23/ 34, delen Målilla–Hultsfred. Projektet omfattar ombyggnad till mötesfri landsväg på sträckan från cirkulationsplatsen i Målilla till södra infarten i Hultsfred.  Sträckan är cirka 10 kilometer lång och ska utformas med mitträcke och omkörningsfält på flera platser. Målet är att vägen ska bli mer trafiksäker och få ökad framkomlighet.

Projektet som har legat vilande flera år har nu startats upp igen. Vi arbetar för närvarande med att uppdatera den vägplan som ställdes ut för granskning under 2013. Vi uppdaterar den för att den ska motsvara dagens krav och lagstiftning. Vi arbetar också med att fördjupa de utredningar som gjorts i tidigare skede. Bland annat har det kommit förändrade krav vad gäller buller, så vi arbetar just nu med att ta fram en ny bullerutredning. Bullerutredning kommer att ge svar på vilka fastigheter som behöver bullerskyddas. Vidare arbetar vi med att utreda behov, placering och utformning av planerad viltpassage då vi planerar att sätta upp viltstängsel längs hela sträckan.

Uppdaterad vägplan planeras att ställas ut för ny granskning under våren 2019. I samband med detta kommer Trafikverket att bjuda in till ett "granskningsmöte" där vi på plats informerar om förändringar från tidigare utställd vägplan. Där kommer intresserade även att ges möjlighet att ställa frågor om den fortsatta processen.