Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 252

Väg 252, Hallstahammar-Surahammar, ny mötesfri landsväg öppen för trafik

Trafikverket har byggt väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar-Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18 samt att skydda vattentäkten.

Väg 252 mellan Hallstahammar-Surahammar är en viktig regional förbindelselänk och Trafikverket har byggt väg 252 i en ny sträckning för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Ny mötesfri landsväg

Totalt har den nya vägen en 8 km lång mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke. Vägen viker av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluter till väg 66 i höjd med Långsjön. Den nya vägen har utformats för hastigheten 100 km/tim.

Arbetet med vägbygget påbörjades sommaren 2015 och vägen öppnades för trafik den 7 september 2017.

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010-2021. Entreprenadkostnaden för att bygga om vägen bedöms till cirka 200 miljoner kr.