Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 32, Sunneränga–Marbäck, mötesfri väg

Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten genom att mittseparera vägen.

Det här gör vi!

Väg 32: Den nya sträckningen kommer att gå öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Den nya vägen breddas beroende på om det är en 1+1- eller 2+1- sträcka till 9,5 m respektive 12,75 m. Sträckan är 8,7 km (varav knappt 3 km i befintlig sträcka). Den totala anläggningskostnaden är ca 180 mkr.

Väg 132: På väg 132 byts befintlig bro ut och vägen breddas mot den nya trafikplatsen. Parkeringsplatser för samåkning vid Bredestad och Blå grindar anordnas parkeringsplatser för samåkning. Vid Blå grindar blir det även busshållplatser för långfärdsbussar.

Broar och viltstängsel: utmed hela sträckan sätter vi upp viltstängsel och bygger vi två nya viltpassager, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar.

Befintlig väg: befintlig väg blir lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.