Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 84, Förändrad genomfart Ljusdal

Vi planerar att byta väghållaransvar med Ljusdals kommun. Bytet medför att Smedsgatan-Kyrksjönäsvägen blir statlig och nuvarande väg 84 genom Ljusdal blir kommunal.

Väg 84 går idag centralt genom tätorten Ljusdal men den nya sträckningen av E4 mellan Hudiksvall-Söderhamn har gjort att trafiksituationen i Ljusdal förändrats. Fjärrtrafik (till fjällen) och tung trafik väljer i större utsträckning att åka via Hudiksvall, genom Ljusdal, vilket medför ökade trafikvolymer i centrum. Några tydliga följdeffekter är sämre framkomlighet och trafikbullerstörning för de boende.

Målsättningen är att Kyrksjönäsvägen och anslutningarna till väg 84 ska utformas så att god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet uppnås samt anpassas till områdets miljöförutsättningar.

Planerade åtgärder

  • Väg 84 övergår i kommunal ägo och genomfarten ska i fortsättningen gå via Kyrksjönäsvägen som blir statlig.
  • En planskild korsning planeras vid Smedgatan-Norra Stambanan, där bomanläggningen rivs och en ny port byggs under järnvägen.
  • Korsningspunkterna på väg 83-Kyrksjönäsvägen och väg 84-Smedgatan förbättras.