Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 928, Munkedal–Hedekas, bärighetshöjande åtgärder

Väg 928 är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Nu gör vi åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter och boende.

Väg 928, Munkedal–Hedekas, är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Medeldygnstrafiken över ett år varierar mellan cirka 970 och 1170 fordon per dygn. Det har inte gjorts reinvesteringar på länge och vägens standard är nu lägre än avsett.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende, ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättrad bärighet på vägen och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö.

Stora trafikstörningar augusti–september 2017

Sedan början på augusti pågår en intensiv del av projektet. Vi har fräst bort den gamla asfalten och arbetar för tillfället med att lägga ut och fräsa in grovt makadam på sträckan Hästeskedet-Hedekas tätort

Trafiken kommer hela tiden kunna passera på vägen, men med kraftig försämrad framkomlighet och komfort på grund av grovheten i det material som läggs ut. Vi råder alla som har möjlighet att välja alternativa vägar. De trafikanter som inte har denna möjlighet vill vi uppmana att vara ute i god tid och hålla låg hastighet. Detta för att minska risken för skador på fordon och för att trygga arbetsmiljön för de som arbetar på vägen.

Första veckan av september började arbetet med att lägga ut den nya asfalten. Det innebär fortsatt stora trafikstörningar men en successiv kommer vägen att bli enklare och behagligare att köra på.

Bakgrund

Som underlag för de åtgärder som kommer att utföras ligger en bärighetsutredning samt en åtgärdsvalsstudie, framtagen i ett samarbete mellan Munkedals Kommun, Trafikverket och lokala bussbolag.