Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Välsviken

Bild från Välsviken

Laxå-Arvika, Välsviken, Mötesstation

Välsviken på Värmlandsbanan, mellan Laxå och Charlottenberg, får ny mötesstation för att öka kapaciteten.

Värmlandsbanan är Sveriges mest högtrafikerade enkelspåriga bana med anslutningar både till Västra Stambanan, Bergslagsbanan och Vänerbanan. Sträckan har stora kapacitetsbegränsningar och det höga utnyttjandet av banan medför att de tåg som trafikerar försenas, med negativa följder på punktlighet och pålitlighet.

För att öka kapaciteten och underlätta trafikeringen bygger vi en cirka 2000 m lång mötesstation söder om spåret. Vid Välsvikens hållplats anläggs ytterligare en plattform vilken nås via en ny planskild gång- och cykelpassage.

Första stegen i arbetet med projektet är att ta fram en järnvägsplan. Det arbetet kommer att pågå under hela 2017 och delar av 2018. Planerad byggstart för projektet är hösten 2019.
Samrådsmöte har hållits, den 14 april  med fastighetsägare, övriga berörda och allmänheten.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanen startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i Tid. Övergripande är syftet att förbättra kapaciteten för nationell gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C.
Länk till mer information om Tåg i tid.