Logga in
Logga in

Säkra passager för vilt och trafik

Natten mellan 28 februari – 1 mars leds trafiken om på en väg förbi brobyggnationen norr om Fågelmara. Längs sträckan Jämjö och Brömsebro kommer trafiksäkerheten att öka när viltstängsel och två faunapassager är klara.

I dag har sträckan på E22 mellan Jämjö och Brömsebro inget viltstängsel vilket ökar risken för olyckor. För att minska olycksrisken kommer vi att sätta upp viltstängsel längs med hela sträckan och norr om Fågelmara bygger vi en faunabro. Förutom bron kommer en faunapassage med viltvarningssystem att byggas söder om Fågelmara. Längs sträckan kommer totalt 29 uthopp att finnas som ska leda djuren, som har kommit fel ut på vägen, tillbaks till tryggheten.

- Viltstängsel kommer att förses med ett så kallade viltuthopp. Enkelt uttryckt är det ett hål i stängslet som gör det enkelt för djur att hoppa tillbaka in i skogen. Staketet är dessutom byggt så att det ska bli svårt för djuren att komma ut på körbanan, berättar Anna Olsson, projektledare från Trafikverket.

- Vi vill störa trafiken så lite som möjligt under hela byggnationen och har därför byggt en tillfällig väg förbi brostödet till faunabron, säger Anna Olsson.

Trafikinformation

Natten mellan den 28 februari och den 1 mars innebär arbetet med faunabron att trafiken behöver ledas om via en tillfällig väg som är byggd vid broläget till faunapassagen. Räkna med begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet.

- Jag vill uppmana alla trafikanter att visa hänsyn och att köra varsamt förbi arbetsplatsen. Det gäller din egen säkerhet men även säkerheten för personalen som jobbar på platsen, slutar Anna Olsson från Trafikverket.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på sidan? Vi kan svara måndag–fredag klockan 8.00–16.00. För trafikinformation och akuta fel som kräver omedelbar åtgärd, har vi öppet dygnet runt.

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83