Logga in
Logga in

Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 dagar

Trafikverkets arbete med att modernisera och rusta upp Dalabanan går nu in i en intensiv period. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av i 10 dagar från den 30 september.

Satsningarna görs för att kunna möta efterfrågan på smidiga och hållbara resor och transporter.

Smarta möten - kortare restid och fler tåg

Flera mötesstationer, som finns ute längs banan, och tågstationer byggs om så att två tåg kan mötas, för att få så kallade samtidiga infarter. Dessa gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och dessutom snabbare än i dagsläget. Samtidiga infarter finns nu i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger fler i Hedemora och Säter och längre fram även i Gustafs. En ny mötesstation tas nu i bruk vid Lustån, söder om Hedemora. Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.              

Många stora arbeten samtidigt – tågtrafiken stängs 30 september–9 oktober

Just nu pågår det en hel del arbeten längs Dalabanan. Bland annat i Hedemora och Säter. För att påverka tågtrafiken så lite som möjligt genomför Trafikverket flera stora åtgärder samtidigt. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av under tio dagar från den 30 september fram till och med den 9 oktober. Information om ersättningstrafik fås av tågföretag som trafikerar sträckan.​

​2 miljarder fram till 2030

Trafikverket planerar och genomför åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder fram till år 2030. Se bifogad åtgärdskarta. Från 2024 ska många stora förbättringar genomföras. Bland annat ska spåret mellan Uppsala och Avesta Krylbo bytas ut till ett nytt och på flera platser rustar vi upp kontaktledningarna, järnvägens elledningar.

Åtgärder 30 september–9 oktober

Hedemora

  • Järnvägsövergången vid Sturegatan stängs och byggs bort för att göra det möjligt att förlänga mötesspåren från stationen.
  • Spårväxlar byts ut till moderna och effektivare växlar.

Säter station

  • En gångtunnel till den nya perrongen lanseras på plats.
  • En gång- och cykeltunnel lanseras vid Myntvägen.
  • Nya kontaktledningar och spårväxlar.
  • Nya spår på bangården.

Under hela september månad kommer stora mängder schaktmassor att tas bort vid arbetsområdet.

Kontakt

Agneta Frejd

Telefon: +46 10-123 59 26