Logga in
Logga in

Blekinge E22 Jämjö-Brömsebro, faunapassager

För att minska viltolyckor på E22 mellan Jämjö och Brömsebro har vi byggt viltstängsel och faunapassager som också ska göra djurens väg säkrare över E22.

Vad?

Viltstängsel och en faunapassage på E22 Jämjö-Brömsebro.

Varför?

För att minska viltolyckor och öka trafiksäkerheten på sträckan.

Nuläge

Byggnation är klar.

Om projektet

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort 2023-06-21.

E22 sträckan Jämjö-Brömsebro är cirka 14 km och utgörs av en landsväg utan viltstängsel förbi Fågelmara (9 km). Norr om Fågelmara övergår E22 till en 2+1 väg utan viltstängsel fram till Brömsebro (5 km). Trafikvolymen på sträckan norrut mot Brömsebro är ungefär 4000 fordon/dygn. Stora delar av sträckan utgörs av skogslandskap och mycket vilt tar sig över här.

Det stora antalet viltolyckor indikerar att viltet inte uppfattar vägen som en barriär vilket förmodligen beror på att trafikvolymen är relativt liten och att vägen huvudsakligen ligger i nivå med omgivande mark. På sträckan finns inga planskilda passager som större djur kan nyttja.

Antal fordon per dygn: 4000.

Faunapassager har byggts norr och söder om Fågelmara

För att bygga sträckan säkrare har vi byggt två faunapassager. Den ena i form av en faunabro över E22 norr om Fågelmara och den andra en passage på vägen reglerad med viltvarningssystem söder om Fågelmara. 

Viltstängsel med viltuthopp

För att leda djuren till de nya säkra passagerna, som i sin tur ska minska antalet olyckor med att färre djur och människor dör eller skadas i trafiken, har vi satt upp faunastängsel längs hela sträckan Jämjö-Brömsebro. 

Djur på fel sida av viltstängslen orsakar problem i trafiken. Vi har därför byggt uthopp som gör att det blir lättare för djur att ta sig tillbaka på rätt sida. Vid uthoppen är det hål i stängslet och djuren som hoppar landar mjukt och kommer på rätt sida om viltstängslet igen. Det går däremot inte att ta sig ut åt fel håll.

Vad händer nu?

Djurens bro norr om Fågelmara står klar och plantering på bro och slänt har gjorts. I söder där vi bygger en passage på vägen, kommer inkoppling av viltvarningssystem ske våren 2023.

Visste du att vi redan har fångat skogens konung på bild? Se bildgalleri.

Så bygger vi faunapassagerna

  • En faunabro över E22 norr om Fågelmara. Bron är utformad som ett timglas med höga skärmar för att skydda djuren från ljud och ljus.
  • En faunapassage på E22 söder om Fågelmara. Faunapassagen på vägen regleras med digitalt viltvarningssystem, en så kallad ITS-lösning, som står för intelligenta transportsystem. Detta system kommer att ge bilisten en varning i god tid när vilt närmar sig passageöppningen. Aktiveringen av ITS-systemet sker genom att lampor tänds när djuren är i närheten. Viltet uppmärksammar bilisten och djuret får då möjlighet till att kunna ta sig över till andra sidan. ITS-lösningen blir de första som byggs i Blekinge.

Hur lär sig djuren att använda faunapassager?

Genom att vi har studerat djuren med kameror vid andra liknande broar, har vi sett hur exempelvis älgar först går längs stängslet och söker en övergång. När de väl kommer till broöppningen, och går över, kommer de att i fortsättningen att hitta tillbaks till den övergången.

Tidsplan

1 Byggnation november 2021–oktober 2022

2 Gjutning av bro norr om Fågelmara 24-25 maj 2022

Natten mellan 28 februari och 1 mars ledde vi om trafiken på en tillfällig väg förbi brobyggnationen norr om Fågelmara. Vi planerar att trafiken åter leds tillbaks på E22 till semestern (vecka 28).

Bro norr om Fågelmara.

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna Olsson
Kommunikatör
Viveca Larsson