Logga in
Logga in

E22 Lösen–Jämjö Flygfoton på E22 sträckan Lösen-Jämjö

I slutet av april fotograferades E22 sträckan Lösen-Jämjö från höjden.

Vi har nu avverkat den skog som behövs för ombyggnationen av E22 längs med sträckan Lösen-Jämjö. Nu låter vi djurlivet i skogen få paus. I slutet av april flög vi över sträckan och fotograferade, bildgalleriet visar bilder från flygfotograferingen.

Vad händere nu? Förberedande arbeten kommer att startas upp, som terrassering på den nya vägbanan.

Fakta terrassering: Vägterrassen är själva underlaget för vägens överbyggnad (konstruktionslager), terrassen byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt.

Terrassytan, utgör underlag för överbyggnadens olika lager, t ex förstärkningslager och slitlager. Ju jämnare terrassyta vägbyggaren skapar, desto bättre blir övergången till överbyggnaden, med mindre materialåtgång av överbyggnadsmaterial (t ex bergkross) och högre bärighet.