Logga in
Logga in

Blekinge Väg 554, Vekerum–Mörrum, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar bygga ny gång- och cykelväg utmed väg 554 mellan Vekerum och Mörrum i Karlshamns kommun. Gång- och cykelvägen kommer innebära en smidigare och säkrare resa för oskyddade trafikanter längs sträckan.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Mörrum och Vekerum.

Varför?

Öka säkerheten för oskyddade trafikanter och göra det smidigare att cykla mellan orterna.

Nuläge

Planering inför byggstart.

Om projektet

Det finns behov av en trafiksäker vägförbindelse för oskyddade trafikanter mellan Karlshamn och Mörrum. Vekerumsvägen och Byggesvägen söder om trafikplats Mörrum Öst vid E22 trafikeras av mycket tung trafik, som gående och cyklister varit tvungna att samsas med på vägen. Detta skapar problem för oskyddade trafikanter som därför får svårare att röra sig mellan orterna i området.

Syftet med gång- och cykelvägen är att skapa en smidigare, säkrare och mer tillgänglig väg för oskyddade trafikanter som vill ta sig mellan Karlshamn och Mörrum. Det kommer också innebära bättre möjligheter att pendla med cykel till arbete, skola eller till Jössarinken med dess omgivande friluftsområde.

Så blir nya gång- och cykelvägen

Den nya gång- och cykelvägen planeras bli i söder från trafikplats Mörrum Öst vid E22 och längs Vekerums byväg (väg 564) och norrut till Byggesvägen (väg 554) i Mörrum.

Karta som visar projektområdet

En översiktskarta som markerar projektområdet mellan Mörrum och Vekerum med en röd ruta.

Fortsättning på gång- och cykelväg mellan Vekerum–Stilleryd

Vekerum–Mörrum är en fortsättning på en ny gång- och cykelväg som byggts mellan Vekerum och Stilleryd, den sträckan blev klar juni 2020. Sträckan Vekerum–Mörrum blir alltså sista sträckan för att koppla samman Mörrum och Karlshamn med gång- och cykelväg.

Tidsplan

Här kan du läsa om projekts tidsplan.

Projektets byggstart planeras till hösten 2022.

Projektet beräknas bli färdigt under hösten 2023.

Kontakt

Jonas Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 21