Logga in
Logga in

Morastrand-Lomsmyren, Mora - elektrifiering av järnväg Snart byggstart i Säter

Om någon månad, preliminärt slutet av mars, inleder Trafikverket arbetet med att bygga om Säters resecentrum. Syftet är att öka säkerheten för resenärer samt att möjliggöra möten med längre tåg, upp till 630 meter.

Plankorsning i Säter

Plankorsningen vid Myntvägen kommer om någon månad att stängas.
Foto: Stefan Bratt

– Detta projekt har haft en lång startsträcka men nu börjar vi med stormsteg närma oss byggstart, vilket innebär att projektet kan slutföras och ge de positiva effekter för tågtrafiken som vi utgår ifrån, säger projektledaren Riitta Pettersson.

Upphandling av entreprenör

Hon och hennes kollegor är i dessa dagar i full färd med att slutföra arbetet med att handla upp en entreprenör för det arbete som nu ska ske under kommande år. Det stora arbetet under innevarande år kommer att genomföras under en tio dygns-period med start vecka 39 (slutet av september).

– Dalabanan kommer att vara avstängd mellan Avesta-Krylbo och Borlänge under en tiodygnsperiod då ett antal olika åtgärder ska genomföras i såväl Hedemora som Säter. I Säter kommer vi bland annat att lansera den nya gång- och cykeltunneln samt bygga klart nya växlar, säger Riitta Pettersson.

Plankorsning stängs

Under våren sker ett antal förberedande arbeten. Bland annat stängs den norra plankorsningen vid riksväg 70 (Myntvägen). Denna korsning måste stängas för att plattformsförlängningen ska kunna genomföras fullt ut.
– Vi kommer att stänga plankorsning redan i inledningen av byggarbeten, vilket jag bedömer blir under april månad.

Bredare perrong

Arbetet vid resecentrum innebär att den, idag, mycket smala plattformen eller perrongen i dagligt tal, breddas. Spåret som ligger närmast riksväg 70 flyttas i sidled och närmare riksvägen för att den nya perrongen ska få plats.

Säkrare och tillgängligare plattform

– Dagens plattform fyller inte på långa vägar de krav på tillgänglighet och säkerhet som vi ställer inom Trafikverket. Det gäller bland annat så kallade taktila stråk för synskadade som saknas, förklarar Riitta Pettersson. Perrongen kommer att breddas samt förses med effektivare belysning, vindskydd av glas samt även tak.

För att ta sig till plattformen idag måste spår ett korsas vilket utgör en säkerhetsrisk.
När ombyggnaden är färdig kommer resenärer och övriga berörda att ta sig till plattformen via en tunnelpassage under spåret. Passagen placeras  norr om stationshuset.

Om ett par månader inleds arbetet med att bygga ut och förlänga spåren vid Säters resecentrum. Förutom förlängda spår ska även en ny, tillgängligare och säkrare plattform byggas.

Kontakt

Riitta Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 75

Marcus Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 63 19