Logga in
Logga in

Dalarna E16/Regementsvägen, ny cirkulation i Falun

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen E16/Regementvägen, Falun.

Vad?

Vi bygger en ny belyst cirkulationsplats i korsningen E16/Regementvägen i Falun.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggstart sker måndag den 25 april och då stängs Regementsvägen för trafik. Arbetet beräknas klart hösten 2022.

Om projektet

Den nya cirkulationsplatsen i Falun ska byggas vid E16/Regementsvägen. Målet med åtgärderna är att uppnå ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister och oskyddade trafikanter.

Byggstart

Måndag den 25 april startar arbetet vid E16/Regementsvägen och korsningen stängs för trafik. Trafiken leds istället förbi Ica Maxi, följ orange skyltning. Arbetet kan medföra kö på E16 vissa tider, kör försiktigt. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Omledningsvägar runt E16/Regementsvägen

Omledningsvägar runt E16/Regementsvägen

Översiktskarta cirkulationen

Karta över cirkulationsplatsen i Falun

Tidsplan

Preliminär tidplan som kan komma att ändras.

1 Byggstart April 2022

2 Cirkulationen färdigställd Oktober 2022

Kontakt

Stefan Tångring

Telefon: +46 10-124 27 23

Martin Lind

Telefon: +46 10-124 35 84