Logga in
Logga in

Dalarna E16/Regementsvägen, ny cirkulation i Falun

Vi bygger en ny cirkulationsplats för bättre trafikmiljö i korsningen E16/Regementvägen, Falun.

Vad?

Vi bygger en ny belyst cirkulationsplats i korsningen E16/Regementvägen i Falun.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter.

Nuläge

Arbetet är klart.

Om projektet

Nu är cirkulationsplatsen vid E16/Regementsvägen öppen för trafik. Det kvarstår lite asfaltsarbeten i kanterna liksom några trädplanteringar som görs klart våren 2023.

Tidsplan

1 Byggstart April 2022

2 Cirkulationen färdigställd Oktober 2022

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: 010-124 27 23

Martin Lind

Projektledare

Telefon: 010-124 35 84