Logga in
Logga in

E45, Vattnäs–Trunna Vägplanen kvalitetssäkras

Arbetet med vägplanen pågår och den prövas och kompletteras för att under 2023 fastställas.

Ombyggnationen av sträckan mellan Vattnäs och Trunna planeras starta kring årsskiftet 2026/2027 då finansiering från den nationella plan finns tillgänglig. Vägplanen ska nu kompletteras efter att den har granskats av myndigheten Juridik och planprövning. Det innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera har prövats i sin helhet. Synpunkter som har kommit in under arbetet med vägplanen har också gåtts igenom där Planprövning även tittat på hur dessa har hanterats och bemötts.

- Att behöva komplettera vägplanen i vissa delar är ett normalt förfarande. Det är en viktig del av väglagen, som säkerställer kvaliteten av oberoende part, säger projektledare Patrik Prosén.

Vi bedömer att ha en fastställd vägplan 2023, vilket medför gott om tid för detaljplanering innan byggstarten.

Parallellt med vägplaneprocessen förs en kontinuerlig dialog med Mora och Orsa kommun samt Länsstyrelsen i Dalarna för att hålla varandra informerade.