Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Arbetet fortsätter vid Strandenområdet

Vi fortsätter med det omfattande VA-arbetet, ny cirkulationsplats och gång- och cykelport vid Stranden.

Arbetet vid Strandenområdet med ny cirkulation och gång- och cykelport fortsätter. VA-arbetena vid den nya cirkulationen är snart klar och vi kan då påbörja arbetet med att fylla igen och bygga upp vägen. Vi håller på med form och armering för den nya gång- och cykeltunneln som ska gjutas längre fram

Det är ett omfattande VA-arbete som ska göras längs sträckan och det blir stora schakthål som du kan se på en av bilderna nedan.

Förändring för gång- och cykeltrafikanter

Vi stänger passager vid Zornstigen för att förbättra säkerheten för alla trafikanter i området. Kartan på webben under rubriken "Vasagatan/Strandgatan avstängd för all trafik" är uppdaterad med senaste förändringarna.

Rondellbuffert på plats

För att höja trafiksäkerheten har vi ställt så kallade rondellbuffertar inne i rondellytan vid två cirkulationsplatser, Kaplanen samt den i korsningen Vasagatan/Badstugatan.

Bilder från bygget