Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora I augusti startar vi bygget av delsträcka 2

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet genom Mora. Tillsammans arbetar vi för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag.

Delsträcka 1 på E45/väg 70 genom Mora, mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan är inne i sitt slutskede och beräknas bli klart sommaren 2022. Samtidigt planeras arbetet med delsträcka 2 komma igång, mellan Vasagatan/Älvgatan till Fridhemsgatan. Ombyggnaden på delsträcka 2 innebär flera åtgärder som ska förbättra framkomligheten och göra vägen säkrare.

Hela genomfarten beräknas bli klar under hösten 2024.

Förbättringar som ska göras på delsträcka 2

Vi utformar en mer stadsnära miljö längs delar av sträckan. Vi kommer att bygga två helt nya cirkulationsplatser vid Kaplanen och Starbo och den befintliga cirkulationsplatsen vid Stranden byggs om i sin helhet. Under delsträcka 1 påbörjade vi en ny gång- och cykelväg mellan Resecentrum och Fridhemsgatan som vi nu färdigställer genom centrala Mora. De gamla kommunala vatten- och avloppsledningarna kommer att bytas ut längs hela sträckan.

Hur påverkar vårt arbete dig?

Delsträcka 2 ligger närmare centrum med tätare bebyggelse och trängre arbetsområde vilket innebär att trafiken behöver ledas om på befintliga vägar. Under byggtiden kommer fyra omledningsalternativ att användas i varierande omfattning. Vägar som berörs är Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen, Moragatan, Malungsvägen, Badstugatan samt Älvgatan.

Det innebär att du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar kommer att bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar och köbildning under vissa perioder av byggtiden.

Det här gör vi för att underlätta för dig under byggtiden

För att det ska bli mindre stopp och bättre flöde i trafiken har vi valt att ta bort ett antal vänstersvängar och övergångsställen längs Vasagatan. Var uppmärksam, följ hänvisningskyltar och visa hänsyn till övriga trafikanter.

Trots tillfälliga lösningar får vi räkna med att det vissa timmar på dygnet och under turistsäsong finns risk för köer, då trafikflödet är som störst. För att underlätta och minska störningar ytterligare kommer arbetet anpassas under större evenemang i Mora, till exempel Vasaloppet, både sommar och vinter.

Vi vill passa på att tacka alla berörda för gott tålamod och önska alla en trevlig sommar.