Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nattarbete vid Noretbron vecka 19-20

Vecka 19 och 20 kommer vi att göra arbete vid Noretbron nattetid som kan upplevas både bullrande och störande.

Arbetet startar natten mellan den 8-9 maj och beräknas vara klart vecka 20. Kvälls- och nattarbetet pågår mellan klockan 18-06 och då är ett körfält avstängt och trafiken regleras med trafikljus. Övrig tid är två körfält öppna.

Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om och gå på den nya sträckningen mellan Noretbron, via ny cirkulationsplats Broåkern och över den nya gång- och cykelporten vid Resecentrum.