Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Nu är delsträcka 1 klar

Vi är ett steg närmare en ny, säker och framkomlig väg genom Mora nu när delsträcka 1 mellan Noretbron och cirkulationsplatsen Vasagatan/Älvgatan är klar.

De åtgärder vi gjort på delsträcka 1 innebär ett bättre trafikflöde med dubbla körfält och nya cirkulationsplatser samt säkrare passage för gång- och cykeltrafiken.

Förbättringar gjorda på delsträcka 1

  • Vi har byggt dubbla körfält på E45 mellan Noretbron och den nya cirkulationsplatsen vid Resecentrum vilket förbättrar framkomligheten på sträckan.
  • Vi har byggt två cirkulationsplatser, vid Broåkern och Resecentrum, som ger ett bättre flöde i trafiken.
  • Vi har byggt ny gång- och cykelväg som ansluter till Noretbron.
  • Vi har byggt en ny gång- och cykelport vid Resecentrum som gör det säkert för gång- och cykeltrafikanterna att ta sig mellan Resecentrum och Kristineberg.
  • Ett antal gestaltningsåtgärder för en trevligare stadsmiljö, som tex den belysta muren vid Kristineberg, kurbitsmålningar i gång-och cykelbron, bearbetade grönytor i slänter och vackert utformade rondellytor. En del planteringar kvarstår och kommer färdigställas våren 2023.

Att hantera trafik under byggtiden är en utmaning då det i perioder kan förekomma förändringar med kort varsel. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant. Tack för att du som bor och rör dig i Mora visar hänsyn till de som arbetar på vägen samt till andra trafikanter.

Nu fortsätter vi byggnationen med delsträcka 2 och tar med oss synpunkter och erfarenheter vidare in i det arbetet. Hösten 2024 har vi en säker och framkomlig väg genom Mora klar.

Bilder

Bilderna visar de förbättringar vi gjort på delsträcka 1.