Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Ny entreprenör klar för delsträcka 2

Delsträcka 1 närmar sig sitt slut och nu planerar vi för fullt för byggstarten av delsträcka 2.

Under de senaste veckorna har vi tagit emot anbud från ett antal entreprenörer som vill bygga delsträcka 2. Efter genomgång av anbuden är det nu klart att Peab får uppdraget.

Vad händer nu?

Kommande veckor ska vi tillsammans med Peab planera för byggnationen av delsträcka 2. Sträckan ligger närmare centrum med tätare bebyggelse och trängre arbetsområde vilket innebär att trafiken kan behöva ledas om på befintliga vägar. Det är ett komplicerat och omfattande arbete vi har framför oss.

Mer information om delsträcka 2 kommer att skickas ut till samtliga hushåll i Mora. Löpande uppdateringar och nyheter om byggnationen kommer du att kunna läsa här på projektsidan.

Delsträcka 2 beräknas dra igång under sommaren.

Förbättringar på sträckan

  • vi utformar en mer stadsnära miljö
  • två helt nya cirkulationsplatser vid Kaplanen och Starbo
  • den befintliga cirkulationsplatsen vid Stranden byggs om
  • ny gång- och cykelväg mellan Resecentrum och Fridhemsgatan som vi nu färdigställs
  • gamla kommunala vatten- och avloppsledningarna byts ut.

Karta som visar vilka åtgärder vi gör på delsträcka 1 och 2