Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vasagatan/Strandgatan stängs av för all trafik

Nu stänger vi av Vasagatan/Strandgatan för att påbörja arbetet med delsträcka 2.

På torsdag eftermiddag stänger vi av Vasagatan/Strandgatan och leder om trafiken. Avstängningen pågår i cirka sex månader och under tiden leder vi om trafiken via Älvgatan/Badstugatan/Kaplansgatan.

All trafik kommer att påverkas av avstängningen. Se kartor nedan för biltrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. För busstrafiken hänvisar vi till Dalatrafik på www.dalatrafik.se.

För att öka framkomligheten förbjuds vänstersvängar på Älvgatan och Badstugatan och en del övergångställen tas bort tillfälligt. De här avstängningarna kommer vara tydligt skyltade men de är inte markerade i kartorna nedan.

Karta omledning för biltrafik

Karta omledning för gång- och cykeltrafikanter