Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi leder om gång- och cykeltrafiken vid Vasagatan

Vi leder om gång- och cykeltrafiken vid Vasagatan så att arbetet med ny gång- och cykelväg kan påbörjas.

Vi har börjat arbetet med att asfaltera vid cirkulationsplats Stranden, dels mot delsträcka 1 men även en bit upp mot Fredsgatan. När detta är klart, troligtvis i början av nästa vecka kommer vi att leda om gång- och cykeltrafikanterna vid Vasagatan. Vi stänger passagen vid Fredsgatan och leder istället om via Stationsvägen upp mellan fastigheterna över Vasagatan och sedan vidare till Fredsgatan, se karta.  

Detta gör vi för att börja arbetet med att bygga ny gång- och cykelväg från Stationsvägen mot den nya gång- och cykelporten vid Stranden.

Omledningen beräknas pågå cirka en månad. 

Karta 

Kartan visar omledningen för gång- och cykeltrafikanter som börjar gälla under början av vecka 49. Vill du se nuvarande omledning finns aktuell karta på webben under rubriken "Vasagatan/Strandgatan avstängd för all trafik".