Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi leder om trafiken mellan Noretbron och Circle K

Nästa vecka leder vi om trafiken så att vi kan fortsätta arbetena på E45.

I mitten av nästa vecka leder vi om trafiken mellan Noretbron och cirkulationsplatsen vid Circle K. Trafiken kommer att flyttas från E45 till Engelbrekts väg så att vi kan fortsätta med arbeten på E45.

Vissa in- och utfarter till näringsidkare flyttas tillfälligt i samband med trafikomläggningen. För din och övriga trafikanters säkerhet ber vi dig att följa tillfälliga hänvisningskyltar, ta det lugnt förbi arbetsområdet och visa hänsyn.

Arbetet pågår cirka 4 veckor och därefter kommer vi att flytta trafiken tillbaka till E45 igen. Mer information om det kommer framöver.

Vi som arbetar i projektet önskar dig en Glad påsk!