Logga in
Logga in

Vi stänger av en del av Älvgatan och leder om trafiken på E45

Vi behöver återigen stänga av en del av Älvgatan och vi öppnar den nya sträckningen på bron över gång- och cykelporten vid Resecentrum.

Vi stänger av del av Älvgatan onsdag 27 april klockan 12:00 och öppnar igen den 29 april senast klockan 16:00.

Det innebär att du som bor eller rör dig i anslutning till avstängningen behöver ta dig till och från Älvgatan via väg 70 eller via Kristinebergsgatan, se karta.

Avstängningen beror på att vi ska färdigställa vatten- och avloppsarbeten och asfaltera del av Älvgatan.

Vi leder om trafiken på E45

Natten mellan den 27 april och den 28 april öppnar vi den nya sträckningen på bron över gång- och cykelporten vid Resecentrum. Öppningen tar oss ett steg närmare den färdiga sträckningen mellan Noretbron och Resecentrum. Hela delsträcka 1 beräknas bli klar under sommaren 2022.

Karta som visar var Älvgatan är avstängd samt omledning för trafiken.